Molitve

Krunica Blažene Djevice Marije
Radosna otajstva (ponedjeljak i subota)
1. koga si Djevice po Duhu Svetom začela.
2. koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila.
3. koga si Djevice rodila.
4. koga si Djevice u hramu prikazala.
5. koga si Djevice u hramu pronašla.

Žalosna otajstva (utorak i petak)
1. koji se za nas krvavim znojem znojio.
2. koji je za nas bičevan bio.
3. koji je za nas trnjem okrunjen bio.
4. koji je za nas teški križ nosio.
5. koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva (srijeda i nedjelja)
1. koji je od mrtvih uskrsnuo.
2. koji je na nebo uzašao.
3. koji je Duha Svetoga poslao.
4. koji je tebe Djevice, na nebo uzeo.
5. koji je tebe, Djevice, na nebo okrunio.

Otajstva svjetla (četvrtak)
1. koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2. koji nam se na svadbi u Kani objavio.
3. koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
4. koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
5. koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

Zlatna krunica u čast Srca Isusova

Moli se na običnu Gospinu krunicu.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.

Mjesto Vjerovanja moli:
Slatko Srce mog Isusa, daj, da te ljubim sve to više.

Mjesto Oče naš moli:
Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za naše grijehe, kao pomoć svetim dušama u čistilištu, i za potrebe svete Crkve.

Mjesto Zdravo Marijo moli:
Isuse, blaga i ponizna Srca, učini srce naše po Srcu svome.

Mjesto Slava Ocu moli:
Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Na koncu izmoli:
Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu.
Krunica na čast Božanskog Milosrđa

Moli se na običnoj krunici ovako:

Očenaš, Zdravomarija, Vjerovanje.
Na svih pet desetica moli se:
a) na velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujemo ti tijelo i krv, dušu i božanstvo tvojega preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta.
b) Na mala zrnca (10 puta):
Po pregorkoj muci Njegovoj smiluj se nama i cijelomu svijetu.
c) na kraju krunice doda se (tri puta):
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.

 


LITANIJE PONIZNOSTI

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče Nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, blaga i ponizna Srca,
Učini srca naša po Srcu Svome!

oslobodi nas, Isuse!

Od želje da budemo poštovani,
Od želje da budemo voljeni,
Od želje da budemo slavljeni,
Od želje da budemo hvaljeni,
Od želje da budemo voljeni više od drugih,
Od želje da nas pitaju za savjet,
Od želje da budemo priznati,
Od želje da budemo omiljeni,

oslobodi nas, Isuse!

Od straha da ne budemo poniženi,
Od straha da ne budemo prezreni,
Od straha da ne budemo prekoreni,
Od straha da ne budemo oklevetani,
Od straha da ne budemo zaboravljeni,
Od straha da ne budemo ismijani,
Od straha da ne budemo osumnjičeni,
Od straha da nam ne nanesu nepravdu,

Isuse, daj nam milost da to želimo!

Da drugi budu voljeni više od nas,
Da drugi budu poštovani više od nas,
Da drugi budu izabrani, a mi ostavljeni po strani.
Da drugi budu hvaljeni, a mi nezapaženi,
Da u očima svijeta drugi mogu rasti, a mi se smanjivati,
Da drugi imaju prednost pred nama u svemu,
Da drugi postanu svetiji od nas, a da mi postanemo sveti koliko ti želiš,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, koji si kazao: ''Ištite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se!'', daj nam, molimo Te, Božansku Svoju ljubav, da Te svim srcem, ustima i djelima ljubimo i nikada Te hvaliti ne prestanemo. Daj nam, Gospodine, da se Tvoga svetoga imena bojimo i ujedno ga uvijek ljubimo, jer nikada ne prestaješ ravnati one koje u Svojoj ljubavi utvrđuješ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Krunica pobjede

Molimo na običnoj Gospinoj krunici i to ovako:
Vjerovanje, Očenaš, tri puta Zdravomarija i Slava Ocu.
Potom molimo:
Umjesto Oče naš:
''Ali oni ga pobijediše Krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva.'' (Otk 12,11)
Umjesto Zdravo Marijo:
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas!
Umjesto Slava Ocu:
Vječni Oče, prikazujemo Ti predragocjenjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, na utjehu duša u čistilištu i za potrebe svete Crkve.
Na kraju molimo:
Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus koji nas je otkupio svojom krvlju!


LITANIJE BOGA OCA

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas

smiluj nam se
Oče nebeski, Bože
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože
Oče, stvoritelju svijeta
Oče, izmiritelju svijeta
Oče, vječna mudrosti
Oče, beskrajna dobroto
Oče, providnosti neiskazana
Oče, izvore svega što postoji
Oče, presveti
Oče, beskrajnog milosrđa
Oče, branitelju naš
Oče, naš radosti i slavo
Oče, bogatstvo neizmjerno
Oče, veličajnosti Crkve
Oče, nado kršćana
Oče, uništenje idola
Oče, utjeho naroda,
Oče, radosti svećenika,
Oče, darivatelju obiteljskog života
Oče, pomoći siromaha,
Oče, razveselitelju tužnih
Oče, prijatelju mladih
Oče, čuvaru malenih
Oče, slobodo zasužnjenih
Oče, svjetlo onih koji su u tami,
Oče, ponizitelju oholih
Oče, mudrosti pravednih
Oče, spasenje očajnih
Oče, blizino napuštenih
Oče, luko spasa u opasnostima
Oče, mire i zaštito slabih
Oče, jakosti u starosti
Oče, sigurnosti umirućih
Oče, živote preminulih
Oče, slavo svetih

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
– oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
– usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
– smiluj nam se.

Pomolimo se
Oče, naša zemlja te treba, svaki čovjek te treba. Budi uvijek s nama. Upravljaj narodima, upali u nama oganj ljubavi da postanemo nova stvorenja. Molimo te za svu tvoju djecu, daruj svima mir i sigurnost u ime predragocjene krvi tvoga Sina Isusa. Koji živi i kraljuje…

LITANIJE KRVI KRISTOVE

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas
smiluj nam se
Oče nebeski, Bože
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože
spasi nas

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina vječnog Oca
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje
Krvi Kristova, Novoga i Vječnoga zavjeta
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala
Krvi Kristova, pod trnovom krunom prokapala
Krvi Kristova, na križu prolivena
Krvi Kristova, cijeno našega spasenja
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša
Krvi Kristova, rijeko milosrđa
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova
Krvi Kristova, snago mučenika
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca
Krvi Kristova, koja rađaš djevice
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u opasnosti
Krvi Kristova, okrepo umornih
Krvi Kristova, u plaču utjeho
Krvi Kristova, nado pokornika
Krvi Kristova, mire i milino srdaca
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta
Krvi Kristova, svake slave i časti dostojna

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta
– oprosti nam , Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta
- usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta
- smiluj nam se, Gospodine.

Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.
I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se

Oče, koji si Krvlju svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novoga saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu…

Molitva Duhu Svetomu
(nepoznati autor)

Dođi Duše Presveti, prosvijetli moju pamet da spoznam uvijek što mi je činiti, što je Božja volja. Podaj mi milost, da uvijek i na vrijeme prepoznam glas savjesti kao Tvoj glas, i daj mi snage da ga prihvatim i da mu se nikada više ne oduprem.
Pomozi mi, da mogu dobro iskoristiti vrijeme, uvijek slaveći Boga, ma što god radio/la.
Probudi u mojoj duši smisao za žrtvu i odricanje. Uništi moje sebeljublje, da mogu sabrano i iskreno moliti, donositi dobre odluke i izvršavati ih.
Ukloni iz moje duše svaku sumnju i daj mi jakosti da se potpuno predam tebi, da me Ti vodiš, po Marijinom primjeru, u zajedništvu sa Isusom i Bogom Ocem. Amen!
Dođi Duše Sveti, duša moja čezne za tobom.
Srce moje je doista nečisto,
Ali Ti ga možeš očistiti.
Srce je moje mračno,
Ali Ti ga možeš prosvijetliti.
Srce je moje zlobno,
Ali Ti ga možeš prožeti ljubavlju.
Srce je moje žalosno,
Ali Ti ga možeš utješiti.
Srce je moje slabo,
Ali Ti ga možeš ojačati.
Srce je moje hladno,
Ali Ti ga možeš zapaliti.
Srce je moje sklono zemaljskim stvarima,
Ali Ti ga možeš ispuniti nebeskim željama.
Srce je moje puno grijeha,
Ali Ti ga možeš uresiti svim krepostima.
Srce je moje nestalno i promjenjivo,
Ali Ti ga možeš učiniti ustrajnim.
Dođi Duše Sveti, Ti Oče siromaha, dođi,
Ispuni me svojom ljubavlju!
Amen!

Zaziv Duha Svetoga

Dođi, Duše Presveti,
sa Neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
Ti nebeski goste drag,
pun miline hlade tih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega,
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
što se u Te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu

i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima Raj.
Amen.

Svetom Mihaelu Arkanđelu
(papa Leon XIII)

Sveti Mihaele Arkanđele, brani nas u boju protiv pakosti i zasjeda đavolskih i budi nam zaklon! Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo: Ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge zle duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom jakošću u Pakao strovali! Amen.

LITANIJE ISUSOVE MUKE I SMRTI

Gospodine, smiluj se

Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas

smiluj nam se

Oče nebeski, Bože
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože
Isuse, za trideset srebrnika prodani
Isuse, u vrtu na smrt ožalošćeni
Isuse, u molitvi krvavim znojem obliveni
Isuse, od Jude poljupcem izdani
Isuse, kao razbojnik konopcima svezani
Isuse, na sud Ane i Kajfe vođeni
Isuse, od sluge zaušnicom udareni
Isuse, od Kajfe kao hulitelj okrivljeni
Isuse, u obraz pljuvani
Isuse, od Petra triput zatajeni
Isuse, od Heroda ismijani
Isuse, Pilatu kao zločinac predani
Isuse, gorim od ubojice Barnabe procijenjeni
Isuse, ljutim bičevima bijeni
Isuse, skrletnim plaštem zaogrnuti
Isuse, trnjem okrunjeni
Isuse, na smrt nepravedno osuđeni
Isuse, pod teškim križem satrveni,
Isuse, kao janje na klanje vođeni,
Isuse, čavlima na križ pribijeni
Isuse, među dva razbojnika na križ uzdignuti
Isuse, na križu ismijani
Isuse, žučju i octom napojeni
Isuse, za ljubav našu na križu preminuli,
Isuse, kopljem probodeni
Isuse, u krilo žalosne Majke položeni
Isuse, u novi grob sahranjeni
Isuse, od Oca uzvišeni
Milostiv budi, oprosti nam, Isuse!
Milostiv budi, usliši nas, Isuse!

oslobodi nas, Isuse!
Od svakog zla
Od svakoga grijeha
Od nagle i nepripravne smrti
Od smrti vječne
Za gorku muku i smrt tvoju
Za pet presvetih rana tvojih
Za boli žalosne Majke tvoje

tebe molimo, usliši nas!
Mi grešnici
Da se dostojiš živi spomen svoje muke
I smrti u našem srcu probuditi
Da se dostojiš pravu pokoru i sretnu smrt milostivo nam udijeliti
Da se dostojiš postojane u kušnjama nas uzdržati
Da se dostojiš svim vjernim mrtvima pokoj vječni darovati

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta
– oprosti nam , Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta
- usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta
- smiluj nam se, Gospodine.

Pomolimo se

Gospodine, Isuse Kriste, Otkupitelju svijeta, koji si prolio svoju krv za otpuštenje grijeha, ponizno te molimo neka nas neprocjenjivo dostojanstvo tvoje muke i smrti potakne na obraćenje i poveća u nama ljubav. Koji živiš…

LITANIJE LAURETANSKE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,
smiluj nam se, Gospodine!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
smiluj nam se, Gospodine!
Duše Sveti, Bože,
smiluj nam se, Gospodine!
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
smiluj nam se, Gospodine!

moli za nas!

Sveta Marijo,
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko, prečista,
Majko neoskrvnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobrog savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,

moli za nas!

Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,

moli za nas!

Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,

moli za nas!

Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište griješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,

moli za nas!
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,
Kraljice ispovjedalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
- oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
- usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
- smiluj nam se, Gospodine!

R. Moli za nas, sveta Bogorodice!
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se
Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

MOLITVE ZA NUTARNJE I FIZIČKO OZDRAVLJENJE
(prema preporučenim molitvama iz knjige Milivoja Bolobanića ''Kako prepoznati zamke Zloga?'', Zadar, 2006.)

PRIVATNI EGZORCIZAM

Svatko može primijeniti na sebe, kao i na druge osobe koje nisu nazočne. Treba se prekrižiti svetom vodom, zatim reći, po mogućnosti glasno, osobito u svim teškim trenutcima, iskušenjima i napastima, u vrijeme velikog straha i zabuna, kod nastupa tjeskoba i bojazni, u očajanju, pred svim važnim poslovima i odlukama, pred neprijateljski naklonjenim ljudima, osobito u bolesti i u smrtnome času:
†U ime Isusa i u ime Marije,
Naređujem vama, pakleni dusi,
Uzmaknite od nas (nje, njega, njih)
I od ovoga mjesta (njegova, njezina, njihova),
I ne usuđujte se povratiti natrag
Da nas tražite i da nam naškodite!
Isuse, Marijo (tri puta)
Sveti Mihovile, bori se za nas!
Sveti anđeli čuvari,
Očuvajte nas (njega, nju, njih)
Od svih zamki zlog neprijatelja!
Blagoslov †Oca,
Ljubav †Sina
I snaga †Duha Svetoga,
Majčinska zaštita nebeske Kraljice,
Pomoć svetog Anđela
I zagovor Svetih
Budi s nama (s njim, s njom, s njima)
Svuda i uvijek! Amen!

Molitva za fizičko ozdravljenje

Gospodine Isuse, klanjam tise i zahvaljujem,
Po vjeri koju si mi dao na krštenju.
Ti si Sin Božji, koji je postao čovjekom.
TI si Mesija, Spasitelj.
U ovome trenutku želim ti reći kao Petar.
Nema pod nebom drugog imena dana ljudima
Po kojemu se možemo spasiti!
Prihvaćam te, Gospodine Isuse,
U svojemu srcu i u svojemu životu;
Želim da budeš moj potpuni Gospodar!
Oprosti moje grijehe,
Kao što si oprostio grijehe
Onome uzetome u Evanđelju.
Očisti me svojom božanskom Krvlju!
Pred tvoje noge stavljam
Svoje trpljenje i svoju bolest.
Ozdravi me, Gospodine,
Po moći svojih proslavljenih Rana,
Po svojemu Križu,
Po svojoj Predragocjenoj Krvi!
Ti si Dobri Pastir,
A ja sam jedna od ovaca iz tvojega stada:
Imaj smilovanja prema meni!
Ti si Isus koji je rekao:
Molite i dat će vam se.
Gospodine, galilejski je narod dolazio
I stavljao svoje bolesnike pred tvoje noge
I ti si ih ozdravljao.
Ti si uvijek isti.
Ti imaš uvijek istu snagu.
Vjerujem da me možeš ozdraviti,
Jer imaš istu onu sućut koju si osjećao
Prema bolesnicima koje si susretao,
Jer ti si Uskrsnuće i Život.
Hvala ti, Isuse, za ono što ćeš učiniti.
Prihvaćam plan tvoje ljubavi za mene.
Vjerujem da ćeš mi objaviti svoju slavu.
I još prije negoli znam kako ćeš mi pomoći,
Zahvaljujem ti i hvalim te.
Amen.

Molitva za nutarnje ozdravljenje

Gospodine Isuse, ti si došao
Da ozdraviš ranjena i tjeskobna srca.
Molim te da ozdraviš traume
Koje izazivaju nemire u mojemu srcu!
Molim te, na poseban način, da ozdraviš
Ono što je uzrok grijehu!
Molim te da uđeš u moj život
I ozdraviš me od duševnih rana
Koje su me snašle u djetinjoj dobi,
I od onih rana što su mi izazvale te traume
Tijekom cijeloga života!
Gospodine Isuse, tebi su poznati moji problemi.
Sve ih stavljam u tvoje Srce Dobroga Pastira.
Molim te, u snazi one velike Rane
Otvorene na Tvome Srcu
Da ozdraviš male rane na mome srcu!
Ozdravi rane u mome sjećanju,
Da ništa od onoga što mi se dogodilo
Ne bude izvorom boli, tjeskobe i zabrinutosti!
Ozdravi, Gospodine,
Sve one rane koje su u mome životu
Prouzročile korijene grijeha!
Hoću oprostiti
Svima onima koji su me uvrijedili.
Pogledaj na one nutarnje rane
Zbog kojih nisam sposoban oprostiti.
Ti, koji si došao izliječiti srca slomljena,
Ozdravi moje srce!
Ozdravi, Gospodine, one moje intimne rane
Koje su uzrok tjelesnim bolestima!
Darujem Ti svoje srce;
Primi ga, Gospodine, očisti ga
I daj mi osjećaje Tvoga Božanskoga Srca!
Pomozi mi da budem ponizan/a i blag/a!
Udijeli mi, Gospodine,
Ozdravljenje od boli koja me pritišće
Zbog smrti dragih osoba!
Daj da mogu ponovno zadobiti mir i radost
Zbog sigurnosti da si Ti Uskrsnuće i Život!
Učini me vjerodostojnom svjedokom
Tvoga Uskrsnuća,
Tvoje pobjede nad grijehom i smrću,
Tvoje prisutnosti kao Živoga među nama!
Amen.

Molitva predanja
Gospodine, očisti me od svega što nije tvoje!
Želim biti tvoja čista posuda, i da ti se bezuvjetno darujem. Želim biti potpuno tvoj; očisti me od svega što me sputava da bih služio bez ikakva straha. Usadi, Gospodine, svoju ljubav u mene, da bih mogao ljubiti sve i gorjeti za druge. Gospodine, oslobodi me od mene samoga, od mojega ''ja'' koje se uvijek buni, da bih s tobom mirno plovio u tvojemu oceanu ljubavi. Želim da me tvoja ljubav preobrazi u sebi, tako da ne živim više ja, nego da ti, Kriste, živiš u meni. Predajem ti srce, dušu, tijelo, razum, pamćenje i volju – tebi na raspolaganje, u tvoje ruke stavljam, u tvoju svetu volju. Čini sa mnom što god hoćeš, vodi me, jačaj me, krijepi me, krijepi me, obnavljaj me. Predajem ti svoju obitelj, povjeravam sve. Posvećujem se tvojemu Presvetome Srcu i Bezgrješnome srcu tvoje predrage Majke. Želim ovo predanje obnavljati svakodnevno i biti svjestan tvoje ljubavi i tvojega milosrđa. Gospodine, ti si moja sigurnost, ti si milosrđe moje i ljubav koja pokriva sve moje pogrješke. Amen.

Oslobodi me

Oslobodi me, o Isuse,
Želje da me vole,
Želje da me hvale,
Želje da me poštuju,
Želje da me slave,
Želje da budem draži,
Želje da me pitaju za savjet,
Želje da se dokažem,
Želje da budem slavan,
Od straha da me ponize,
Od straha da me prezru,
Od straha pred bolnim prijekorima,
Od straha da će me oklevetati,
Od straha da će me zaboraviti,
Od straha da će mi nanijeti nepravdu,
Od straha da će me ismijati,
Od straha da će me osumnjičiti.
Bl. Majka Tereza

Put svetosti:
1. slušanje Božje Riječi
2. Euharistija i sakramentalno življenje
3. djelotvorna ljubav prema bližnjima
4. postojana molitva
5. samozataja, poniznost i čista savjest

Izvorni grijesi:
1. Oholost
2. Zavist
3. Srdžba
4. Škrtost
5. Bludnost
6. Neumjerenost
7. Lijenost